E-NABIZ'IN GENEL TANIMI 

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan, Türkiye’de sağlık hizmeti veren tüm kurumlarda yapılan işlemleri ortak bir veritabanı altında toplayan ve verilerin  ilgili kurumlarla paylaşılmasını sağlayan sistemdir.

Sağlık hizmeti veren kurumlar, belirlenen standartlar çerçevesinde ilgili metodları kullanarak xml yapıda veri seti (paket) oluşturarak e-Nabız’a göndermektedir.

e-Nabız kapsamında 6 farklı kategoride 93 adet aktif veri paketi bulunmaktadır. Aktif paket sayısı değişiklik göstermektedir.

Temel Paketler (Hasta bazlı bilgileri göndermek için tasarlanan Hasta Kayıt, Hizmet Kayıt, Muayene Bilgisi Kayıt, Lab Sonuç Kayıt, Çıkış Kayıt ve Fatura Bilgisi Kayıt...)

İkincil Paketler (Performansa tabi paketler  ve  hastanelerin düzenli aralıklarla gönderdikleri paketlerden oluşmaktadır.)

 

e-Nabız’da yapılan İşlem Paketleri  (Veri Silme Paketleri)

 

Sorgulama Paketleri  Veri sorgulaması yapılan paketlerdir.

 

e-Nabız’a kaydedilen paketler e-Nabız’a kaydı yapılan ancak ilgili kurumların takip ettiği paketlerdir.

 

e-Nabız’a kaydedilmeyen paketler e-Nabız’a gönderilen ancak kaydı yapılmayan ilgili kurumların takip ettiği paketlerdir. 

 

100          Temel Paketler

200          İkincil Paketler

300          e-Nabız'da yapılan işlemler (Silme, …)

400          Sorgulama

500          e-Nabız ile doğrudan ilgili olmayan ancak kaydedilen veriler

900          Diğer veriler

xxx

Önemli Not: E-Nabız' a gönderilen paketler için https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/SYS/SYSWS.svc adresi kullanılabilir.

ENTEGRASYON

Genel Entegrasyon Süreci 


Tüm sağlık bilişim yazılımları Bakanlık tarafından kayıt altına alınmakta olup, Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt olan sağlık bilişimi yazılımları veri gönderebilmektedir. Kayıt olmak için izlenmesi gereken yol haritası aşağıda linkte belirtilmiştir.


Entegrasyon Adımları

Veri gönderilmesi istenen sağlık kuruluşu ile yazılım firmasının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eşleştirilmesi gerekmektedir.  (AİLE HEKIMI / KURUM - UYGULAMA EŞLEŞTIRME)
Paket bilgileri ve xml yapısına göre geliştirme yapılarak, gönderimi yapılır. 
Sağlık verisi göndermek istenen kurumun ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) kodunun bulunması gerekmektedir.  


Kurum ve Kuruluşlardan Veri Toplanması 


Sağlık kurum ve kuruluşları veri göndermek için e-Nabız kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini kullanacaktır.
e-Nabız’a gönderilecek paketlerin uyması gereken bazı teknik ve iş kuralları bulunmaktadır. Sistem gelen paketlerin bu kurallara uygunluğunu kontrol etmektedir. Ancak entegrasyonu kolaylaştırmak için firmaların kendi yazılımlarına bu kuralları kontrol eden mekanizmazları koyması gerekmektedir. Örneğin; ‘Erkek hasta için Gebelik Bildirimi gönderilemez!’  kuralının firma sistemlerinde de olması beklenmektedir.  
 

Kurum ve kuruluşlara Veri Sunulması 


Sağlık kurum ve kuruluşları veri sunulması (e-Nabız Servislerini kullanabilmesi) için e-Nabız kullanıcı kodu ve şifre bilgilerinin ilgili servisler için yetkilendirme yapılması gerekmektedir.
e-Nabız’a veri gönderecek firmaların SKRS entegrasyonunu sağlayarak uygun veri göndermesi önem taşımaktadır. SKRS Servisler, SKRS sistem kodlarının saha ile paylaşılmasına yönelik  entegrasyon detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://skrs.saglik.gov.tr


SİSTEMLER

Temel Sistemler


SKRS (Sağlık Kodlama Referans Sunucusu) 


SKRS sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama sistemlerini bir araya getirir. Ulusal sağlık bilgi sisteminde bulunan kodlama ve sınıflandırma standartlarının yer aldığı bir referans sunucusudur.
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri'nde kullanılan kodlama ve sınıflandırma standartlarının yer aldığı bir referans sunucusu olup sağlık alanında kullanılan verileri kodlanabilir bir yapıda kullanıcıya sunmakta ve veri iletiminde ortak bir dil kullanılmasını sağlamaktadır.  Örneğin; Rapor Türü veri elemanı için SKRS Sistem Kodu, 5e826ca7-ff8e-492a-820b-1dd76230b2e3 olarak tanımlanmıştır. Bu SKRS Sistem Kodu kullanarak SKRS web servislerinden, Rapor Türüne ait veri kapsam alanı değerleri alınabilmektedir. 

KDS (Karar Destek Sistemi)  


Karar Destek Sistemi uygulamasında Oracle veri ambarı kullanılmaktadır. Veri Ambarında OLTP sisteminden gelen veriler tutulmakta ve burada tasarlanacak rapora göre veriler analiz edilerek kullanıcılara sunulmaktadır. Sahadan toplanan veriler Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü’nde tanımlanan Standart Veriler ve bu verilerin birlikte yer aldığı Veri Setlerinden oluşan paketlere göre “Merkez Veritabanına” buradan da “KDS Veri Ambarına” periyodik olarak taşınmaktadır.

SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler)  


SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler), tamamen yerli olarak geliştirilmiş bir iş zekası platformudur. Sütun, çizgi, alan, kutupsal (radar), saçılım, tarla, pasta gibi çeşitli grafiklerin yanı sıra SVG ve CBS haritalar, pivot tablolar ve göstergeler oluşturmasına olanak vermektedir.
Hem farklı veritabanı kaynaklarına (Impala, MS-SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Vertica) bağlantıya hem de bu farklı kaynaklarından yapılan göstergelerin bir tek ekranda birleştirilerek gösterilmesine imkan sunar..

                                               

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) 


Sağlık Bakanlığı’nın, bakanlığın tüm personelinin, kurum ve bina bilgileri, malzeme bilgisi ve özel sağlık  kuruluşlarının izlendiği sistemdir. Personel hareketlerinin takip edildiği İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm malzeme depolarındaki taşınırların aktif olarak takip edildiği Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), taşınmaz takibinin yapıldığı Yatırım Takip Sistemi (YTS), Türkiye de faaliyet gösteren tüm özel sağlık kuruluşlarına ait tüm işlem adımlarının takip edildiği Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) ve ülke genelinde sağlık  istatistikleri toplamak için kullanılan Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) gibi alt modüllere sahiptir.